Geschiedenis van De Marnixhoeve


Wie was Filips van Marnix van Sint Aldegonde


Filips van Marnix van Sint Aldegonde

(Filips van) Marnix, Heer van Sint-Aldegonde, stamt uit een Franse adellijke familie. Hij studeert in Genève bij Calvijn en wordt later een van de voornaamste getrouwen van Willem van Oranje, voor wie hij veel militair en diplomatiek werk verzet. Zijn bekendste literaire werk is het satirische Biëncorf der H. Roomsche Kercke. Jan en Annie Romein noemden hem in hun Erflaters ‘de penvoerder van de Opstand’.

Marnix van Sint-Aldegonde wordt geboren als derde zoon van Jacob van Marnix, heer van Thoulouse en de Bourgondische edelvrouw Maria van Hemmericourt. Van haar erft hij de Aldegonde berg in Henegouwen. Hij studeert in Parijs, Padua en Genève, aanvankelijk rechten, later theologie. Als overtuigd Calvinist heeft hij een grote invloed op Willem van Oranje, bij wie hij vanaf 1571 in dienst is. Hij heeft de leiding over talrijke veldtochten, voert een aantal diplomatieke missies uit en is in 1576 nauw betrokken bij de Pacificatie van Gent en is enige tijd voorzitter van de Raad van State. Vanaf 1583 was hij buitenburgemeester van Antwerpen tot aan de val de stad.

Marnix van St. Aldegonde was zeer vaardig met de pen. Na zijn studie schrijft hij als fervent Calvinist een aantal schotschriften en traktaten, maar naam maakt hij vooral met zijn Biënkorf der H. Roomsche Kercke, De centrale teneur van het hekelschrift is de voortreffelijkheid van de protestantse levensbeschouwing boven het geloof van de aan uitwassen rijke katholieke kerk. In zijn analyse is Marnix scherpzinnig, maar in zijn satirische aanvallen op de kerk van Rome, die hij vergelijkt met een bijenkorf, schiet hij volgens tijdgenoten en latere historici en andere wetenschappers aan zijn doel voorbij. Zijn betoog verschijnt tijdens zijn leven in zes edities en na zijn dood in negentien uitgaven. De Biënkorf markeert de overgang van het Middeleeuwse godsgeloof naar een kritischer benadering van de religie. In die zin vormt het hekelschrift van Marnix een ijkpunt. Tussen 1571 en 1585 wijdt hij zich voornamelijk aan talrijke politieke activiteiten.

Algemeen wordt aangenomen dat Marnix de auteur is van het Wilhelmus, het geuzenlied bij uitstek en het Nederlandse volkslied sinds 10 mei 1932. Het Wilhelmus moet tot stand zijn gekomen tussen 1568 en 1572. Mogelijke andere auteurs zijn Adriaen de Saravia, de veldprediker van Willem van Oranje, of de broers Dirck en Frans Coornhert. Na nauwkeurige tekstvergelijking komen de meeste wetenschappers uit bij Marnix van Sint-Aldegonde.

SK Lierse en Marnix

Familie de Marnix was begin 1900 groot grondbezitter in de Lierse omgeving. Het was dezelfde nagezant van de graaf die de hoeve liet bouwen in 1909 en die ook erevoorzitter was van de toen nog genoemde “Liersche Sportkring” (nu sk Lierse).

In 1908 Voorzag de familie Marnix de Sint Aldegonde de “Liersche Sportkring” van een, volgens de pers, prachtig terrein en fraaie aanpalende installaties op kloosterheide.

De gronden van Familie de Marnix werden afgezet met paaltjes die in het geel en het zwart geschilderd werden. Als eerbetoon en dank aan de familie gaat de ploeg sindsdien in het Geel en zwart gekleed het veld op.

Liersche Sportkring_Geschiedenis Marnix